mercoledì 6 agosto 2014

Look #4242

Hair: [Iruco]hair25
-POUDRE- Teta Seed Grey -Mediun Skins Group Gift -
Ro' e Buni' - Trisha - elegant cover-ups -Fresh Style -
StormCrow Design's *Gladiator Boots*-Fresh Style -
Bracelet : a m o r o u s // You (Free) -

Nessun commento:

Posta un commento